Bästa leverantör vad gäller kundnöjdhet 2016

Custice intervjuar kontinuerligt beslutsfattare på företag i hela Sverige. Custice Awards 2016 bygger på sammanställningar från intervjuer gjorda 2015, hämtade ur deras databas #fakta. Den frågeställning som är aktuell är hur nöjda beslutsfattarna är med sin lösning från sin leverantör, vilket Custice kallar för kundnöjdhet. Custice Awards är Sveriges största sammanställning av företagskundnöjdhet inom de kategorier och branscher de presenterar.

Läs mer om Custice Award >>