Kammarkollegiet väljer BKE TeleCom och tilldelar högsta poäng

kammarkollegiet_sigill_liten_färg

BKE TeleCom är ett av sex företag i Sverige som får teckna ramavtal om att leverera mobiltelefoner och kringhörande tjänster till stat, kommuner och landsting de närmaste åren (2012-2014).

BKE TeleCom fick högst totalpoäng av samtliga leverantörer. Vi är mycket stolta över förtroendet.

Läs pressmeddelande här (PDF)

Ramavtalen tillgodoser behovet av ett brett och djupt utbud av mobiltelefoner och produktnära tjänster kring mobiltelefonilösningar.

• Mobiltelefoner
• Tillbehör till mobiltelefoner
• Säkerhetslösningar kring mobiltelefoni
• Konfigureringstjänster av mobiltelefoner

Avropsförfrågan till BKE TeleCom

E-posta din avropsförfrågan till kammarkollegiet@bke.se

Kontakta oss för mer information

Daniel Råd, försäljningschef
Tel: 054-17 03 67, e-post: daniel.rad@bke.se

Produktsortiment

bke.se/webshop hittar du vårt produktsortiment

Läs mer om avropsrutiner hos Kammarkollegiet här