Alkohol hör inte hemma i trafiken.

Alkohol hör inte hemma i trafiken!

Trafikolycka

 

Vi närmar oss påsken som är en högtid för många. Högtider som jul/påsk och midsommar är också de tillfällen som förknippas med större antal trafikolyckor och detta även med rattfylla som inblandning. Faktum är att just under påsk ökar trafikolyckorna med 50%. Dolda faror och vägar som fortfarande kan vara hala samt väderomslag förvärrar situationen. Detta i kombination med starkt trafikerade vägar och påverkade förare ökar risken ytterligare.

Man kan inte nog betona hur fel denna handling är. Att trotsa allt sunt förnuft och tänka: ”- Jag fixar detta, jag känner mig inte ens påverkad” eller ”jag har inte så långt hem härifrån, det går” är skrämmande och totalt oansvarigt. Dessutom är det förbjudet enligt svensk lag att köra bil med 0,2 promille eller mer. Förbudet gäller förstås även narkotikaklassade substanser… men ändå sker det. Vems liv står på tur nästa gång?

 

Så här säger statiken:

• 2 personer dör varje vecka i alkoholrelaterade trafikolyckor och 30% av alla de som dör i trafikolyckor, gör det med alkohol i blodet.

• Varje dag görs 13 000 resor med förare som har en alkoholhalt utöver det lagliga, vilket gör att du själv när du är ute och kör med stor sannolikhet kan - utan att veta om det - möta någon av dessa.

• Varje timma görs 525 onyktra resor dygnet runt i hela Sverige.

• Var tredje rattfyllerist är mellan 18 och 24 år.

• Ungefär 90% av människorna som kör påverkade är män.

• Genomsnittssiffran av promillenivån bland samtliga som kör rattfulla ligger på omkring 1 promille. I dödsolyckorna 1,5.

• En förare med 1,0 promille i blodet löper omkring sju gånger större risk att dödas i en trafikolycka än en nykter förare.

• Personer i åldrarna 18-24 löper vid 0,5 promille hela 900 gånger större risk att råka ut för en olycka. Detta primärt på grund av mindre erfarenhet av körning och alkohol.

• En fjärdedel av de som är med vid trafikolyckor är beroende av alkohol och/eller andra.

 

Rusningstrafik

 

Vad säger lagen om rattfylleri?

Det klassas som rattfylleri när en person som kör ett motordrivet fordon:
• Har minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften har narkotiskt ämne i blodet (gäller ej om substansen använts enligt läkarordination)
• Är så påverkad av alkohol eller annat medel att personen inte kan köra på ett betryggande sätt.

Det klassas som grovt rattfylleri när en person som kör ett motordrivet fordon:
• Har minst 1,0 promille alkohol i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften är avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel
• kör på ett sånt sätt att det innebär påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Straffet enligt svensk lag.
• Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom återkallas i normalfallet körkortet under 12 månader. Om det finns försvårande omständigheter kan spärrtiden bli längre.
• Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i upp till två år och körkortet kan återkallas under 24 månader. Grovt rattfylleri i kombination med grovt vållande till annans död kan ge upp till åtta års fängelse.

 

 

Villkorat körkort.

Den som gjort sig skyldig eller är misstänkt för rattfylleri under påverkan av alkohol kan ansöka om körkort med villkor om alkolås. Den som har körkort med villkor om alkolås får endast köra den bil som är utrustad med ett personligt alkolås. Alkolåset är personligt och fungerar så att man måste göra ett utandningsprov. Detta sker alltid vid start men sker även slumpvis när som helst under resans gång. Alkolåset går inte att lura. Dessa är utrustade med manipulationsskydd. All den data som registreras genom utandningsproven skickas sedan vidare till transportstyrelsen för veto. Alkolåset kan dras in om du inte längre uppfyller kraven för villkorat körkort eller om du missköter hanteringen av alkolåset, är med om ny rattfylla under villkorstiden eller inblandad i annat allvarligt trafikbrott.

 

Dräger 3820 

 

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Det kan tyckas självklart om vilka regler som gäller för alkohol och narkotika i trafiken. Men trots all information och upplysning kring detta får vi ständigt läsa om olyckor som är relaterat till alkohol där oskyldiga människor fått sätta livet till på grund av onyktra förare, eller där de påverkade föraren själva omkommit. Här kommer några kloka råd på vägen som kan förhindra att fler olyckor av detta slag sker.

• Vänta med att köra bil tills all alkohol är borta från din kropp. Det tar längre tid än du tror. Alkoholförbränningen tar tid och går inte att påskynda. Tips, investera i en pålitlig alkomätare om du är osäker (Dräger 3820).

• Äter du stark medicin kan det vara olämpligt att köra bil.

• Vägra åka med en onykter förare.

• Ha mod och argument att hindra andra att köra påverkade.

 

Källor:
http://www.trafikverket.se/DDD/Dont-Drink-and-Drive/Fakta-om-alkohol-i-trafiken/
http://mhf.se/statistik.m
https://www.omsystembolaget.se/kropp-halsa/promille/alkoholforbranning/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Rattfylleri/Vad-sager-lagen-om-rattfylleri/
http://www.mhf.se/sv-SE/uppleva-resa/res-tryggt-sakert/rattfylleri/statistik/
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/rattfylleri-och-trafikbrott.html
https://ntf.se/bibliotek/informationspaket/pa-latt-svenska/kapitel-6-nykter-trafik/
http://www.drager.se/

Kontakta oss

Du måste bekräfta att du inte är en robot.
Bekräftelsen att du inte är en robot gick inte igenom. Vänligen prova igen.