Elektronisk körjournal

Spara tid och pengar för företaget och anställda

Elektronisk körjournal

En elektronisk körjournal registrerar automatiskt alla körningar i en bil, både privata och i tjänsten. Den hjälper företaget och anställda vid skatterevisioner där överraskningar ofta innebär kostsamma skattetillägg. Företaget kan även spara pengar och tid genom att förmånsredovisningen blir enklare.

Sparar tid och förenklar

En elektronisk körjournal ger underlag till bränsle, miljö- och kostnadsuppföljning. Den förenklar företagets vardag och sparar tid genom att manuell hantering undviks. Administratören kan dessutom få samlad statistik på hela fordonsflottan.

Enkel installation

Enheten monteras fast i bilen eller kopplas in via diagnosuttaget. Via Internet och/eller en app kan användaren och/eller administratören hämta, se och administrera data.

Utöka funktionaliteten

Det finns även en hel del tilläggstjänster för körjournalen, till exempel realtidposition, körbeteende, förar-ID, larmkoppling och ISA.

Kontakta oss

Du måste bekräfta att du inte är en robot.
Bekräftelsen att du inte är en robot gick inte igenom. Vänligen prova igen.